Bomärke

Krumeluren i loggan är Johan Fredrik Anderssons bomärke.