Stödföreningen Rismyrlidens Vänner
driver sommarverksamheten på gården sedan 1991.