Rismyrlidens Vänners styrelse består av

Bertil Adolfsson Ordförande

Birgitta Andersson Kassör

Per Olov Andersson Sekreterare

Ebba Andersson

Marlene Lundström

 

Suppleanter:

Eva Tunvall

Lina Varg

 

 

 

Revisorer:

Stefan Falkman

Leo Lindberg

Suppleant

Marta Hällgren

 

 

Valberedning

Ulla Lindahl Sammankallande

Lars Orvesten

Gertrud Hellgren

 

tillbaka