Teater 2016

Rismyrlidens teatergrupp ger: Jubilaren

Tragikomisk berättelse om grusade förhoppningar, men vars slut inte blev det förväntade utan något positivt trots allt.

Det unika med teatergruppen är att föreställningarna framföres på ”Skelletbondska”. En dialekt som snart är borta.

KURIOSA från 2012:
Medelåldern hos aktörer: 77,1 år
Antal föreställningar under åren: ca 130 st
Antal timmar inkl. repetitioner: ca 41 250 timmar                
Antal timmar/ aktör och år: ca 250 timmar
Antal personer som sett föreställningar
under åren: ca 15 000 personer

Rismyrlidens teatergrupp har funnits sedan 1998. Det började med att Hjördis Andersson bad Edit Gustafsson, Klutmark, skriva en teater med Karl Löfgrens almanacka från åren 1919 - 1964 som grund. Den ledde till den första pjäsen Anntia som spelades i 3 år.
16 aktörer och berättare deltog och teatern spelades utomhus på gården framför Brorers.
Totalt genom åren har 31 personer varit engagerade som skådespelare och framfört 14 olika föreställningar som alla skrivits av Edit Gustafsson, utom "den kärva sådden" som skrevs av Birgit Viklund från Boliden. Idag består gruppen av 4 personer varav 3 st varit med hela tiden. Från 2005 framförs teatern i logen men innan dess var gårdsplanen teaterscen.
Förutom spelningar på gården genomför gruppen bokade framträdanden runt omkring i Skelleftetrakten. Författande, träningar och framträdanden innebär engagemang av deltagarna hela året. Pjäserna har viss verklighetsanknytning och har därigenom blivit till levande historia

2015 Badhuseländet Om bybornas planer på att bygga ett varmbadhus
2014 Misstänkta En föreställning där myndigheternas misstänksamhet och fördomar emot vanligt folk men framförallt mot invandrare, stör idyllen på landsbygden och leder till konfrontationer och missförstånd.
2013 Storoxen En vidareutveckling av Matälgen se 2008
2012 Våga vinn Om åldringsboende i privat regi, en i hög grad aktuell fråga.
2011 Guldfeber Om den guldsökarhausse som Bolidengruvan åstadkom och startade vanligt folks gulddrömmar
2010 Utbölingen Speglar svårigheten för nyinflyttade att komma in i byagemenskapen, och om kvacksalveri och läkarvetenskap
2009 Lurendrejeri Återvändande svensk-amerikans försök att lura och bedraga.
2008 Matälgen Bybors sätt att få mat på bordet i kärva tider genom att lura överheten
2007 Sara Gustava En ensamstående mors svårigheter i början av 1900-talet
2006 Vinnare och förlorare Ett stationssamhälles uppgång och fall
2005 Slepafereln Motsättningar i en by där någon alltid lägger näsan i blöt
2004 Brytningstider Kollision mellan jordbrukssamhället och industrin
2003 Lagens långa arm Om hembränning och olikheter inför lagen
2001, 2002 Den kärva sådden En familjs svårigheter med avund och skrock
1998-2000 Anntia Hade sin grund i Karl Löfgrens almanacksanteckningar 1919 - 1964